Alamat

Seketariat Kesatuan Pelajar Islam Johor
d/a Kompleks Mustika Embun

10, Jalan Abd. Rahman Andak

80100, Johor Bahru,

Johor Darul Takzim

No. Perhubungan

No. Telefon      : 07-221 6355
No. Faks          : 07-221 3562

E-mel: kpij_johor@yahoo.com

No. Akaun

BIMB - 1041010013077

1